שווי שימוש ברכב

 

שווי השימוש החודשי נקבע לגבי כלי הרכב החדשים בשיטה הליניארית. קרי, כאחוז משווי הרכב.
 
ניתן לבדוק את שווי השימוש לכל רכב באמצעות הקשת קוד התוצר + קוד הדגם, המודפס ברישיון הרכב,
בכתובת 'מחשבון כלי הרכב' של רשות המיסים:  www.shaam.gov.il/mm-usecar
 
 
 
  שנת  2010
  שנת  2011
  שנת  2012
 
2.48% משווי הרכב כפי שנקבע במחשבון רשות המיסים בכתובת הנ"ל
עד לתקרה של -
 
 
 
   467,180
 
 
   477,830
 
   490,020
 
2.08% משווי הרכב כפי שנקבע במחשבון רשות המיסים שבכתובת
הנ"ל עד לתקרה של -
 
    130,000
 
 
 
שווי שימוש לכלי רכב ששוויים מעל התקרה הנ"ל
 
   11,590
   11,850
 
  12,150
 
 
הפחתה בשווי שימוש חודשי לכלי רכב היברידי **
 
   520
   530
   540
 
 
** מנוע משולב: בנזין + חשמל.
 
 
 
 

שווי שימוש לרכב שעלה על הכביש לראשונה לפני ה- 1.1.2010

 
 
קבוצת מחיר לרכב
שווי שימוש
שווי שימוש
שווי שימוש
שווי שימוש
 שנה
 
2009
 
2010
2011
2012
1
1,700
2,140
2,580
2,640
2
1,860
2,330
2,709
2,870
3
2,630
3,120
3,590
3,690
4
3,200
3,770
4,310
4,420
5
4,440
5,220
5,970
6,120
6
5,720
6,750
7,730
7,930
7
7,290
8,650
9,950
10,100
אופנוע ( סיווג 3L)
540
840
860
880
 
 
גם ברכב שעלה לכביש לפני 1.1.2010 נקבע כי במקרים מסוימים של שימוש ברכב היברידי, יופחתו דמי השימוש בכדלקמן:
בשנת 2012 – 540 שקל, בשנת 2011 - 530 שקל, בשנת 2010 - 520 שקל, אך זאת לשנים 2010 – 2014 בלבד, ורק לגבי
כלי רכב מסוג M1 (רכב הסעות ובו עד 8 מושבים מלבד הנהג) או מסוג N1  (רכב משא שמשקלו הכולל המותר הוא עד 3.5 טון).
  
במקרה של ספק נא לפנות למשרדנו.